فروشگاه اینترنتی رازشاپ

Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

نسبت قد و وزن

نسبت قد و وزن

آیا من چاقم؟

میتوانید سوال زیر را با توجه به جدول پاسخ دهید:

نسبت قد و وزن خانم ها و آقایان

خانمها

✅قد : 150 سانتيمتر وزن : بين 50 تا 53.5 كيلوگرم

✅قد : 152.5 سانتيمتر وزن : بين 51 تا 54.5 كيلوگرم

✅قد : 155 سانتيمتر وزن : بين 52 تا 55 كيلوگرم

✅قد : 157.5 سانتيمتر وزن : بين 53 تا 57 كيلوگرم

✅قد : 160 سانتيمتر وزن : بين 55 تا 58 كيلوگرم

✅قد : 162.5 سانتيمتر وزن : بين 57 تا 60 كيلوگرم

✅قد : 165 سانتيمتر وزن : بين 58 تا 62 كيلوگرم

✅قد : 167.5 سانتيمتر وزن : بين 60 تا 64 كيلوگرم

✅قد : 170 سانتيمتر وزن : بين 62 تا 66 كيلوگرم

✅قد : 172.5 سانتيمتر وزن : بين 63 تا 66 كيلوگرم

✅قد : 175 سانتيمتر وزن : بين 65 تا 68 كيلوگرم

✅قد : 177.5 سانتيمتر وزن : بين 67 تا 70 كيلوگرم

✅قد : 180 سانتيمتر وزن : بين 69 تا 70 كيلوگرم

______________________________

?آقايان

✅قد : 157 سانتيمتر وزن : بين 56 تا 60 كيلوگرم

✅قد : 160 سانتيمتر وزن : بين 57 تا 61 كيلوگرم

✅قد : 162.5 سانتيمتر وزن : بين 59 تا 62 كيلوگرم

✅قد : 165 سانتيمتر وزن : بين 61 تا 65 كيلوگرم

✅قد : 167.5 سانتيمتر وزن : بين 62 تا 67 كيلوگرم

✅قد : 170 سانتيمتر وزن : بين 64 تا 69 كيلوگرم

✅قد : 172.5 سانتيمتر وزن : بين 66 تا 71 كيلوگرم

✅قد : 175 سانتيمتر وزن : بين 68 تا 73 كيلوگرم

✅قد : 177.5 سانتيمتر وزن : بين 70 تا 75 كيلوگرم

✅قد : 180 سانتيمتر وزن : بين 71 تا 77 كيلوگرم

✅قد : 183 سانتيمتر وزن : بين 73 تا 79 كيلوگرم

✅قد : 185.5 سانتيمتر وزن : بين 76 تا 81 كيلوگرم

✅قد : 188 سانتيمتر وزن : بين 78 تا 83 كيلوگرم

✅قد : 190 سانتيمتر وزن : بين 81 تا 85 كيلوگرم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *